Laden...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

Plugins, de WordPress plugin die een functionaliteit toevoegt aan een WordPress website

Licentie, de jaarlijkse gebruikerskosten voor het gebruik en onderhoud van de Plugin;

Licentienemer, de website of webshop die de plugin gaat gebruiken en de Licentie aan Plugin.nl betaald;

Algemene bepalingen

 1. Op alle Plugins dient een Licentie worden aangeschaft. Zolang de Licentie geldig is heeft de Licentienemer recht op het volgende:
  • Hulp bij integratie;
  • Support per telefoon en/of e-mail;
  • Updates.
 2. De Licentie kan elk jaar automatisch worden verlengd. Een Licentie verliest zijn geldigheid in de volgende situaties:
  • De betaling is mislukt;
  • De Licentie is verloopt.
 3. Als automatische verlenging is ingeschakeld doet Plugin.nl na een mislukte betaling maximaal twee (2) pogingen, verdeeld over maximaal veertien (14) dagen om de Licentie-vergoeding te incasseren, alvorens zij de Licentie definitief blokkeert. Indien na veertien (14) dagen de betaling niet gelukt is, wordt de Licentie direct geblokkeerd en vervalt het recht van de Licentienemer zoals omschreven in artikel 1.
 4. Het is de Licentienemer niet toegestaan om de Plugin te delen met derden en/of (online) te verspreiden. Indien de Licentienemer dit wel doet, is Plugin.nl gerechtigd een boete van € 25,00 in rekening te brengen per dag dat de Licentienemer in overtreding is met een maximum van € 5.000,00.
 5. Het staat de Licentienemer vrij feedback te geven over de Plugin, met als doel de functionaliteit te verbeteren. De prioriteit van een verbetering zal worden bepaald aan de hand van het aantal aanvragen.
 6. De Licentienemer heeft recht op support (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur) support@plugin.nl. Buiten kantoortijden worden enkel verzoeken opgepakt met in het onderwerp “URGENT”.
 7. Alle Plugins op de website van Plugin.nl zijn intellectueel eigendom van Plugin.nl. Het is de Licentienemer verboden de Plugin te verkopen via een ander kanaal dan het kanaal van Plugin.nl.

Plugin.nl is een handelsnaam van Websitescanner en is geregistreerd bij de KVK onder nummer: 70476748.